Vrienden van de dorpskerk

www.dorpskerkzwammerdam.nl

De Stichting is opgericht omdat een groot aantal dorpsbewoners het kerkgebouw als monument heel belangrijk vinden.

Het doel is “om de Dorpskerk voor toekomstige generaties te behouden”.

Een stichting met de belangrijkste taak een financiële buffer te realiseren waarmee in de toekomst het bestaan van het kerkgebouw veilig gesteld kan worden.
Een schitterende erfenis schept immers een verplichting voor de huidige generatie waarbij u de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk kunt helpen.

Hoe staat de stichting in verhouding tot de PKN gemeente?

Stichting PKN gemeente
Donateurs Kerkleden
Doel is enkel behoud monument t.b.v. Dorp Doel is gemeente van Christus zijn in Zwammerdam

 
De kerk kan een beroep doen op de stichting om financieel bij te dragen in het kosten van het in stand houden van het monument voor het dorp Zwammerdam.

De stichting beslist zelfstandig over zo’n aanvraag.
De stichting zal geen religieus getinte activiteiten steunen.
De stichting heeft toegang tot de kerk, tuin en toren en kan daarin activiteiten organiseren die voor haar doel dienstbaar zijn.
De stichting heeft volledige financiële zelfstandigheid. Zij heeft haar eigen donateurs, giftenstroom en fondsenwerving (bv. oud papier).
De stichting heeft een eigen ANBI status (belastingvrij schenken).
De stichting heeft ook haar eigen financiële verantwoording. Er is vanuit de kerk geen toezicht of iets dergelijks.

Er is dus geen enkele financiële vermenging van gelden van de stichting in kerkgemeenschappelijke activiteiten.

Waarom is die duidelijke splitsing nodig?

Dorpsbewoners die geen band hebben met God, geloof of de kerkgemeenschap krijgen zo de mogelijkheid om de kerk als monumentaal gebouw voor het dorp te behouden.