Diaconie

Een diaken doet meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst. Diakenen zijn helpers en doeners en zijn daarnaast onderdeel van de kerkenraad. De diaconie heeft oog en oor voor hen die minder bedeeld en kwetsbaar zijn en zij voert haar taken uit binnen en buiten de kerk van Zwammerdam. De ambitie van de diaconie is om meer aanwezig te zijn in het dorp en om dorpsgenoten en jongeren te laten participeren aan verschillende activiteiten. Onderstaande activiteiten en acties worden onder andere ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden:

  • Acties rondom bid – en dankdag
  • Activiteiten rondom een jaarlijks zendingsdoel​
  • Wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente
  • Voor de senioren: een zomeractiviteit en Kerstfeest

De voorbereiding van het Heilig avondmaal is ook een belangrijke taak voor de diakenen.
Dit bestaat uit het gereed maken van de tafel met brood en wijn en het bedienen van deze maaltijd.

Bij alles wat diakenen doen staat Jezus en zijn boodschap centraal!