Taakgroep bestuur (moderamen)

De taakgroep bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de sriba (secretaris) en de predikant van de gemeente.

Samen denken we na over hoe de gemeente het beste georganiseerd kan worden en doen daar voorstellen voor aan de kerkenraad. Daarbij willen we ons laten leiden door Jezus. Hij helpt ons door de Heilige Geest, die ons inspireert om de juiste koers te varen. Ten slotte is de kerk van Hem.

We hebben ontdekt, dat we als gemeente graag samen jong willen zijn. Daarom geven we ruimte aan de jonge generatie om zich te ontwikkelen en betrokken te zijn. De oudere generatie mag hen daarbij helpen.

We zitten midden in nieuwe ontwikkelingen. Waar in afgelopen jaren de kerkenraad van 15 personen alles nog in detail besprak en besliste, zijn we nu taakgroepen aan het maken, die elk hun beslissingen mogen nemen. Daarmee komt er binnen de kerkenraad ruimte voor gesprek over de grote onderwerpen: hoe willen we kerk zijn van de toekomst, hoe zijn we een warme gemeenschap en een goede buur voor onze dorpsgenoten.

Genoeg uitdagingen om als taakgroep bestuur ons mee bezig te houden deze komende tijd.