Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst bestaat uit een voorzitter (geen kerkenraadslid), tenminste 2 leden van de kerkenraad en een aantal gemeenteleden vanuit hun specifieke deskundigheid en/of taak binnen de gemeente. De predikant is agendalid wat inhoudt dat de predikant wel de notulen ontvangt maar de vergadering niet regulier bijwoont. De taakgroep komt zo’n 4 x per jaar bij elkaar. De Taakgroep Eredienst houdt zich bezig met alles wat er speelt in en rond de kerkdiensten en geeft daarover gevraagd en ongevraagd advies. Het gaat daarbij om betrokkenheid vooraf, de ontwikkeling van visie en beleid; het nemen van ‘lichte’ besluiten binnen dat kader; evaluatie van de diensten, en het doorverwijzen van ‘zware’ besluiten naar de kerkenraad. Kortom, de Taakgroep Eredienst zijn de ogen en oren, maar soms ook de mond van de kerkenraad én de gemeente.