Wie zijn wij?

Wij zijn een Protestantse gemeente, die op 23 augustus 2015 vieren mocht, dat we na meer dan 125 jaar één zijn.
Dat gebeurde in een dienst, die plechtig, stijlvol en vrolijk tegelijk was.
Ook al bestaat de kerk in Zwammerdam al eeuwen, we zijn dus in de nieuwe samenstelling jong.

Veel moet, maar vooral ook: kán gebeuren.
Zonder onze traditie te vergeten, willen we graag met beide benen in deze tijd staan.
We proberen ook laagdrempelige en open gemeenschap te zijn voor jong en oud.
Daarbij passen vormen die ook bij deze tijd horen. Daarnaar zullen we moeten zoeken, als het kan ook met jou en met u.

Behalve klassieke diensten, zijn er diensten met kinderen en de school, met jongeren.
Muzikale medewerking van anderen schakelen we graag in.

We zingen uit het nieuwste liedboek en we lezen een eigentijdse Bijbelvertaling.

En ja: we geloven in God.
Daarom lezen we het Evangelie van Jezus Christus.
Door Hem komen we bij Gods hart voor ons.

Waarden als openheid, vrijheid, vrede, verzoening, vergeving vinden we belangrijk om geleefd te worden.
We geloven dat de kern van die waarden liefde is: liefde voor God en mensen.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen gelijkwaardig meedoen.
Kinderen aan het avondmaal zijn welkom.

Natuurlijk zijn we niet volmaakt, maar we proberen een herberg te zijn voor iedereen die komt.

Welkom dus.

Fijn, dat u/jij er bent.