Predikant

Sinds 10 juni 2018 heeft de Protestantse Gemeente Zwammerdam weer een eigen predikant. Anne Post, want zo heet hij, is op die dag, in de dorpskerk, voor het eerst bevestigd in het ambt van predikant.

Eind december zei mijn vrouw: ‘zullen we gewoon even in Zwammerdam gaan kijken?’ De reden was dat de beroepingscommissie van de PG Zwammerdam mij benaderden of ik interesse had om bij hun predikant te worden. Eigenlijk was ik niet actief op zoek naar een gemeente. Natuurlijk, ik was een jaar beroepbaar. Maar vanaf de zomer 2017 ben ik mij intensief gaan inzetten om een officiële pioniersplek van de grond te krijgen in de wijk ‘Nieuw-Valkenburg’ te Katwijk. Vanaf 2020 worden, op de plek waar nu Soldaat van Oranje wordt gespeeld, 5.000 woningen gebouwd. Een ambitie waar ik naast Zwammerdam mee aan de slag blijf gaan.

En dus reden we op een druilerige donderdagmiddag de N11 af omdat ik toch wel nieuwsgierig was. Daar gebeurde iets bijzonders, ik merkte dat mijn hart open ging voor Zwammerdam. Hoe het kwam, ik weet het niet, maar het gebeurde.

Tijdens mijn studie ontwikkelde ik een beeld van me zelf als predikant. Dat was iemand die zijn creativiteit zou gaan inzetten in een grote stad. Daarom liep ik bijvoorbeeld stage in Den Haag. Ik, een dorpsdominee? Tot die donderdagmiddag, en ik me realiseerde dat de compactheid en intimiteit van Zwammerdam niet alleen kortdurende contacten oplevert zoals in een stad, maar dat je ook heel intensief met iemand kan oplopen. Die combinatie trok me!

Ik ben geboren (1970) en opgegroeid als jongste van vier kinderen in een eenvoudig tuindersgezin in Rijnsburg. Inmiddels 28 jaar getrouwd met Marjolein en samen hebben we drie kinderen in de leeftijd van 18-25 jaar. Van jongs af aan was ik altijd met mijn handen bezig (naar verluidt twee rechter-) en dus ging naar de LTS en later MTS elektrotechniek. Als door een wonder ben ik bestuurskunde gaan studeren en vervolgens aan het werk gegaan als adviseur bij diverse gemeentelijke overheden op het gebied van planning & control. Ik was een dingenmens, laat me maar dingen doen.

Totdat ik op een rauwe manier de breekbaarheid van het leven ontdekte. Te jong valt een geliefd familielid weg en ben ik op zoek naar de zin van het bestaan, of beter gezegd, het plan dat God met m’n leven had en heeft.

Ik zocht een briefje uit de hemel maar ontdekte zo werkt God niet. Het ‘plan van God’ uit zich op hele diverse manieren en vaak niet zoals wij mensen dat vooraf kunnen ‘plannen en controlen’. En zo belande ik in september 2011 wederom op de universiteit om theologie te gaan studeren.

De belangrijkste les die ik heb overgehouden aan m’n specialisatie Missiologie is misschien wel dat God ook een missie heeft. Door een relatie met Hem aan te gaan ontvangen wij Zijn oneindige liefde die wij mogen doorgeven. Aan ons zelf, door van ons zelf te leren houden hoe we ook zijn. Dat is niet denken in termen van persoonlijk falen of mislukken. Het is je zelf ontwikkelen in een voortdurend schuur- en slijpproces, voor sommigen voelt het misschien als hak- en breekproces, maar het wordt uiteindelijk mooi!

Jezus geeft aan als belangrijkste leefregel ‘heb God lief bovenal, en je naaste als jezelf! Leren houden van jezelf is dus geen individualisme maar één noodzakelijke (tweede) relatie voor een missionaire God. De derde relatie heeft daar dus mee te maken dat het Christelijk geloof onlosmakelijk verbonden is met een gemeenschap van andere mensen. Dat is omzien naar de ander en anderen laten omzien naar jezelf. Dat is ook niet een naar binnen gerichte groep mensen binnen de kerk, want ieder mens is door God gewild en geliefd, en daarom nadrukkelijk een gemeenschap die om ieder mens durft te gaan staan. De vierde relatie die van cruciaal belang is ons leven is Zijn schepping. Zoals God van ons houdt, houdt hij van zijn hele schepping. Zoals we staan in de relatie met God, onszelf en onze naaste dienen we ook met de natuur om te gaan. Het denken vanuit die vier relaties heeft mij gevormd en vormt mij nog steeds tot wie ik ben als mens en hoe ik als predikant van de PG Zwammerdam aan de slag wil gaan.

Ik woon nog steeds in Rijnsburg. Dat heeft enerzijds te maken met de 24-uur (60%) aanstelling die ik hier heb, de fulltime baan van mijn vrouw en de pioniersplek op Valkenburg die ik nog steeds nastreef. Ik hoop echter toch voor een ieder goed aanspreekbaar te zijn. Bellen, mailen, appen, aanspreken of een briefje (in de bus van De Ontmoeting), …het kan allemaal!
anne@dspost.nl
06 247 806 77